Tanıtımı

Derneğin ilk adımları; Türkiye'nin stratejik kalkınma planları çerçevesinde nitelikli işgücüne katkı sağlamak amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) teşvik ve desteğiyle Meslek Yüksekokulları ve mezunlarının niteliklerinin artırılması için atılmıştır. Bu motivasyonla ve Üniversitelerimizin desteğiyle Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) 2021 yılında kurulmuştur.

Dernek, Meslek Yüksekokulu programlarının belirlenmiş standartlara, kalite kriterlerine ve performans ölçütlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlamak için 2023 yılında Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 83 Meslek Yüksekokulu programında akreditasyon yetkisi almıştır.


Akreditasyon alanında yetkilendirilmiş derneğimiz, meslek yüksekokulu programlarının belirlenmiş standartlara, kalite kriterlerine ve performans ölçütlerine uygun olduğunu tescil ederek geleceğin nitelikli işgücünün şekillenmesine katkı sunuyor. Deneyimli ekibimiz tarafından titizlikle yürütülecek süreçler ile MYO programlarının kalite standartları gelişecek, eğitim-öğretim süreçleri iyileşecek, MYO’lar arasında öğrenim kazanımları daha tutarlı hale gelecek, yetkinliklerin güvenirliği sağlanacak, kurumlar arası tanınma süreçleri kolaylaşacaktır. Ayrıca Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile diplomalarda TYÇ logosunun kullanılması mümkün hale gelecektir. Akredite olan programların TYÇ - AYÇ uyumu sayesinde diplomalar uluslararası olarak tanınır hale gelecek, ulusal ve uluslararası yatay ve dikey hareketlilikler olumlu yönde gelişecektir. Bu sayede işletmeler daha nitelikli insan kaynağına ulaşacak, MYO öğrencileri ise daha kolay iş bulur hale gelecektir.


Misyonu

MEDEK Misyonu; Önlisans programları için bilgilendirme, dış değerlendirme ve akreditasyon hizmetleri sunarak eğitim - öğretim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.


Vizyonu

MEDEK Vizyonu; Önlisans programların eğitim ve araştırma faaliyetlerini/idari süreçlerini; ara insan gücü kalitesini ulusal ve uluslararası standartlarla tanımlayıp sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşarak kalite tescili yapan öncü bir kuruluş olmak.

Amacı

Mesleki gelişmeleri takip eden, değişen işgücü ihtiyaçlarına yanıt verebilen, yüksek mesleki beceri ve donanımlara sahip, yenilikçi ve sosyal sorumluluk taşıyabilen, insiyatif alabilen, ilgili sektör tarafından aranan niteliklere sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesine öncülük etmek.


MEDEK Akreditasyon Başvurusu Yapılan Programlarımız

 • Bilgisayar Programcılığı (Teknik Bilimler MYO),
 • Mekatronik (Isparta OSB MYO),
 • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Uluborlu Selahattin Karasoy MYO),
 • Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Eğirdir MYO),
 • Aşçılık (Isparta MYO)


Üniversitemiz MEDEK Kurulu

 • Prof. Dr. Cengiz ÖZEL                               MEYOK Koordinatörü
 • Doç. Dr. Günseli Güçlütürk BARAN      Isparta MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
 • Doç. Dr. Koray ÖZSOY             Isparta OSB MYO Mekatronik Programı
 • Dr. Öğr. Üyesi Şelale YALÇINÖZ             Eğirdir MYO Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı
 • Öğr. Gör. Dr. Halit ÇETİNER             TBMYO Bilgisayar Programcılığı Programı
 • Öğr. Gör. Dr. Hatice OĞUZ ÖZGÜR     Uluborlu MYO Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı