Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

MEYOK Koordinatörlüğü

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokulları arasındaki koordinasyonu sağlamak, nitelikli işgücü sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmak ve  Üniversitesi bünyesinde yer alan Meslek Yüksekokulları ile iş dünyasının işbirliğini sağlamak amacıyla, Üniversitemizin Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) 01.10.2018 tarih ve 6/3 sayılı senato kararı ile kurulmuştur.