Cengiz ÖZEL

MEYOK Koordinatörü

Prof.Dr. Cengiz ÖZEL

MEYOK Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre DELİKANLI