Tanıtımı

Derneğimizin ilk adımları; Türkiye'nin stratejik kalkınma planları çerçevesinde nitelikli işgücüne katkı sağlamak amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) teşvik ve desteğiyle Meslek Yüksekokulları ve mezunlarının niteliklerinin artırılması için atılmıştır. Bu motivasyonla ve Üniversitelerimizin desteğiyle Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) 2021 yılında kurulmuştur.

Derneğimiz, Meslek Yüksekokulu programlarının belirlenmiş standartlara, kalite kriterlerine ve performans ölçütlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlamak için 2023 yılında Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 83 Meslek Yüksekokulu programında akreditasyon yetkisi almıştır.


Akreditasyon alanında yetkilendirilmiş derneğimiz, meslek yüksekokulu programlarının belirlenmiş standartlara, kalite kriterlerine ve performans ölçütlerine uygun olduğunu tescil ederek geleceğin nitelikli işgücünün şekillenmesine katkı sunuyor. Deneyimli ekibimiz tarafından titizlikle yürütülecek süreçler ile MYO programlarının kalite standartları gelişecek, eğitim-öğretim süreçleri iyileşecek, MYO’lar arasında öğrenim kazanımları daha tutarlı hale gelecek, yetkinliklerin güvenirliği sağlanacak, kurumlar arası tanınma süreçleri kolaylaşacaktır. Ayrıca Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile diplomalarda TYÇ logosunun kullanılması mümkün hale gelecektir. Akredite olan programların TYÇ - AYÇ uyumu sayesinde diplomalar uluslararası olarak tanınır hale gelecek, ulusal ve uluslararası yatay ve dikey hareketlilikler olumlu yönde gelişecektir. Bu sayede işletmeler daha nitelikli insan kaynağına ulaşacak, MYO öğrencileri ise daha kolay iş bulur hale gelecektir.


Misyonu

MEDEK Misyonu; Önlisans programları için bilgilendirme, dış değerlendirme ve akreditasyon hizmetleri sunarak eğitim - öğretim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.


Vizyonu

MEDEK Vizyonu; Önlisans programların eğitim ve araştırma faaliyetlerini/idari süreçlerini; ara insan gücü kalitesini ulusal ve uluslararası standartlarla tanımlayıp sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşarak kalite tescili yapan öncü bir kuruluş olmak.

Amacı

Mesleki gelişmeleri takip eden, değişen işgücü ihtiyaçlarına yanıt verebilen, yüksek mesleki beceri ve donanımlara sahip, yenilikçi ve sosyal sorumluluk taşıyabilen, insiyatif alabilen, ilgili sektör tarafından aranan niteliklere sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesine öncülük etmek.


MEDEK Akreditasyon Başvurusu Yapılan Programlar

  • Bilgisayar Programcılığı (Teknik Bilimler MYO),
  • Mekatronik (Isparta OSB MYO),
  • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Uluborlu Selahattin Karasoy MYO),
  • Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Eğirdir MYO),
  • Aşçılık (Isparta MYO)


Üniversitemiz MEDEK Kuruluna ulaşmak için tıklayınız.

İç Paydaşlar

Öğrenciler

Öğretim Elemanları

Müdürler

İdari Birimler

Rektörlük

Dış Paydaş

Yüksek Öğretim Kurulu

SEDAK

Meslek Odaları / Kuruşlar

İME Firmaları

Kamu Kurumları

ITSO

İşkur

KOSGEB

BAKA

İşletmede Mesleki Eğitim İş Akış Şeması Süreci için tıklayınız.

Birim Koordinatör Kurulu Süreci için tıklayınız

Müdürler Kurulu Süreci için tıklayınız

Denetçi Memnuniyet Anketi Süreci için tıklayınız

İşyeri Yetkilisi Memnuniyet Anketi Süreci için tıklayınız

Öğrenci Memnuniyet Anketi Süreci için tıklayınızÜnvanıAdı SoyadıGörevi
Birim YöneticisiProf.Dr.Cengiz ÖZELMEYOK Koordinatörü
Birim Kalite Yönetim TemsilcisiDr.Öğr.ÜyesiYunus Emre DELİKANLIMEYOK Koordinatör Yardımcısı
ÜyeŞube MüdürüSultan DOĞRUKOLMEYOK Sekreteri
BaşlıkÖlçütAlt ÖlçütİyileştirmelerPaydaş
Liderlik, Yönetim ve KaliteA.1. Liderlik ve KaliteA.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap VerebilirlikMYO Program tablosu hazırlandı ve birim web sayfasında yayınlandıDış Paydaş
Liderlik, Yönetim ve KaliteA.3. Yönetim SistemleriA.3.4. Süreç Yönetimi

Sadece yaz dönemi stajı için kullanılacak sözleşme hazırlandı ve web sayfasında yayınlandı. Belgeye ulaşmak için tıklayınız. 

İME mülakat puanlamaları hazırlandı ve web sayfasında yayınlandı. Belgeye ulaşmak için tıklayınız.

İç ve Dış Paydaşlar
Liderlik, Yönetim ve KaliteA.3. Yönetim SistemleriA.3.4. Süreç Yönetimi12/07/2023 tarih ve 33920 sayılı resmi yazı ile önceki uygulamaların tanınması ile ilgili görüş ve   öneriler iç paydaşlardan olan MYO lardan istenmiş ve muafiyet ile ilgili doküman oluşturularak web sayfasında yayınlanmıştır. Belgeye ulaşmak için tıklayınız.İç ve Dış Paydaşlar
Liderlik, Yönetim ve KaliteA.4. Paydaş KatılımıA.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı1. sınıf ön lisans öğrencileri için İME öncesi bilgilendirme sunumu yapıldı. Belgeye ulaşmak için tıklayınız.İç Paydaş
Liderlik, Yönetim ve KaliteA.4. Paydaş KatılımıA.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı

İME süreç akışı video halinde hazırlanarak yayınlandı. Videoya ulaşmak için tıklayınız.

İME Protokolleri ve Sözleşmeleri Kalite Standartları çerçevesinde düzenlenerek birim web sayfaında yaynınlandı. Protokol belgesine ulaşmak için tıklayınız. Sözleşme belgesine ulaşmak için tıklayınız.

İç ve Dış Paydaş

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi

Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları


2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı

Denetçi Öğretim Elemanı Memnuniyet Anket Sonuçları

Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları


2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı


2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı

Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı

Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları


Birim İç Değerlendirme Raporları

Birim İç Değerlendirme 2022 Raporu için tıklayınız

Birim İç Değerlendirme 2023 Raporu için tıklayınız

Faaliyet Raporları 

Faaliyet Raporu 2022 yılı için tıklayınız

Faaliyet Raporu 2023 yılı için tıklayınız

MEYOK Bölüm Koordinatörleri Toplantı Raporları

29.03.2024 Tarihli Toplantı Raporu için tıklayınız  

11.06.2024 Tarihli Toplantıda Alınan Kararlar için tıklayınız  

11.06.2024 Tarihli Toplantı Raporu için tıklayınız  

MEDEK Kurul Toplantı Raporları

09.05.2024 Tarihli Toplantı Karar Katılım Tutanağı için tıklayınız  

21.05.2024 Tarihli Toplantı Karar Katılım Tutanağı için tıklayınız  

MEYOK Müdürler Kurulu Raporları

11.05.2023 Tarihli Toplantı Raporu için tıklayınız  

21.11.2023 Tarihli Toplantı Raporu için tıklayınız  

21.02.2024 Tarihli Toplantı Raporu için tıklayınız